• Zapraszamy do rejestracji! Wystarczy utworzyć konto i rozpocząć nowy wątek! Sprawdź jakie to proste!

BB codes

 • [B], [I], [U], [S] - Pogrubienie, kursywa, podkreślenie i przekreślenie

  Sprawia, że zawinięty tekst jest pogrubiony, pochylony, podkreślony lub przekreślony.
  Example:
  To jest [B]pogrubiony tekst[/B].
  To jest [I]kursywa[/I] tekstu.
  To jest [U]podkreślony tekst[/U].
  To jest [S]tekst przekreślony[/S].
  Output:
  To jest pogrubiony tekst.
  To jest kursywa tekstu.
  To jest podkreślony tekst.
  To jest tekst przekreślony.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Kolor tekstu, czcionka i rozmiar.

  Zmienia kolor, czcionkę lub rozmiar zawiniętego tekstu.
  Example:
  To jest [COLOR=red]czerwony[/COLOR] i [COLOR=#0000cc]niebieski[/COLOR] tekst.
  To jest czcionka [FONT=Courier New]Courier New[/FONT].
  To jest [SIZE=1]mały[/SIZE] i [SIZE=7]duży[/SIZE] tekst.
  Output:
  To jest czerwony i niebieski tekst.
  To jest czcionka Courier New.
  To jest mały i duży tekst.
 • [URL], [EMAIL] - Łączenie

  Tworzy łącze wykorzystujące zawinięty tekst jako cel.
  Example:
  [URL]https://www.wsio.pl[/URL]
  [EMAIL][email protected][/EMAIL]
  Output:
 • [URL=link], [EMAIL=adres] - Łączenie (zaawansowane)

  Łączy zawinięty tekst z określoną stroną internetową lub adresem e-mail.
  Example:
  [URL=https://www.wsio.pl]www.wsio.pl[/URL]
  [[email protected]]Napisz E-mail[/EMAIL]
  Output:
 • [USER=ID] - Łączenie profili

  Linki do profilu użytkownika. Jest to zazwyczaj wstawiane automatycznie podczas oznaczania użytkownika.
  Example:
  [USER=1]Nazwa użytkownika[/USER]
  Output:
 • [IMG] - Obraz

  Wyświetl obraz, używając zawiniętego tekstu jako adresu URL.
  Example:
  [IMG]https://wsio.pl/styles/default/xenforo/logo-wsio.png[/IMG]
  Output:
 • [MEDIA=strona] - Wbudowane media

  Osadza multimedia z zatwierdzonych witryn w wiadomości. Zaleca się użycie przycisku multimediów na pasku narzędzi edytora.
  Approved sites: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Example:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Output:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lista

  Wyświetla listę wypunktowaną lub numerowaną.
  Example:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Output:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Wyrównanie tekstu

  Zmienia wyrównanie zawiniętego tekstu.
  Example:
  [LEFT] Wyrównany do lewej [/LEFT]
  [CENTER] Wyśrodkowany [/CENTER]
  [RIGHT] Wyrównanie do prawej [/RIGHT]
  Output:
  Wyrównany do lewej​
  Wyśrodkowany​
  Wyrównanie do prawej​
 • [QUOTE] - Cytowany tekst

  Wyświetla tekst cytowany z innego źródła. Możesz także przypisać nazwę źródła.
  Example:
  [QUOTE]Cytowany tekst[/QUOTE]
  [QUOTE=użytkownik]Coś powiedział[/QUOTE]
  Output:
  Cytowany tekst
  użytkownik napisał:
  Coś powiedział
 • [SPOILER] - Tekst zawierający Spoilery

  Ukrywa tekst, który może zawierać spoilery, więc musi zostać kliknięty przez widza, aby go zobaczyć.
  Example:
  [SPOILER]prosty spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler z tytułem[/SPOILER]
  Output:
  prosty spoiler
  Spoiler z tytułem
 • [ISPOILER] - Tekst wbudowany zawierający spoilery

  Umożliwia wyświetlanie tekstu w linii między normalną treścią, która ukrywa tekst, a który może zawierać spoilery i musi zostać kliknięty przez widza, aby go zobaczyć.
  Example:
  Musisz kliknąć następujące [ISPOILER]słowo[/ISPOILER], aby zobaczyć zawartość.
  Output:
  Musisz kliknąć następujące słowo, aby zobaczyć zawartość.
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Wyświetlanie kodu programowania

  Wyświetla tekst w jednym z kilku języków programowania, podświetlając składnię, jeśli to możliwe.
  Example:
  [CODE]Ogólny
  Kod[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Output:
  Kod:
  Ogólny
  Kod
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Wyświetlanie kodu programowania inline

  Umożliwia wyświetlanie liniowego kodu między zwykłą treścią postu. Składnia nie zostanie podświetlona.
  Example:
  Wewnętrzne bloki kodu [ICODE]są wygodnym sposobem[/ICODE] wyświetlania kodu w wierszu.
  Output:
  Wewnętrzne bloki kodu są wygodnym sposobem wyświetlania kodu w wierszu.
 • [INDENT] - Wcięcie tekstu

  Wcina zawinięty tekst. Może to być zagnieżdżone dla większych wcięć.
  Example:
  Zwykły tekst
  [INDENT]Wcięty tekst
  [INDENT]Bardziej wcięty[/INDENT]
  [/INDENT]
  Output:
  Zwykły tekst
  Wcięty tekst
  Bardziej wcięty​
 • [TABLE] - Tabele

  Specjalny znacznik do wyświetlania tabel w treści.
  Example:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Output:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [PLAIN] - Zwykły tekst

  Wyłącza tłumaczenie kodu BB na zawinięty tekst.
  Example:
  [PLAIN]To nie jest[B]pogrubiony[/B] tekst.[/PLAIN]
  Output:
  To nie jest[B]pogrubiony[/B] tekst.
 • [ATTACH] - Wstawianie załączników

  Wstawia załącznik w określonym punkcie. Jeśli załącznik jest obrazem, zostanie wstawiona miniatura lub wersja w pełnym rozmiarze. Będzie to zazwyczaj wstawiane przez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
  Example:
  Miniatura: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  The contents of the attachments would appear here.
Do góry