• Zapraszamy do rejestracji! Wystarczy utworzyć konto i rozpocząć nowy wątek! Sprawdź jakie to proste!

Polityka

Interesujesz się wydarzeniami na politycznej scenie? Sprawdź co nowego słychać w Partiach!

Kongres Nowej Prawicy / PolEXIT

Kongres Nowej Prawicy (Nowa Prawica, KNP) – polska prawicowa partia polityczna o charakterze konserwatywno-liberalnym i eurosceptycznym. Powołana została przez działaczy Wolności i Praworządności oraz grupy byłych działaczy Unii Polityki Realnej skupionych wokół Stanisława Żółtka. Zarejestrowana została 25 marca 2011 jako Unia Polityki Realnej – Wolność i Praworządność
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Nowoczesna

Nowoczesna (zapis stylizowany: .Nowoczesna, .N) – polska partia polityczna o charakterze centrowym oraz gospodarczo i obyczajowo liberalnym[3], powołana w 2015 przez Ryszarda Petru. Międzynarodowo od czerwca 2016 należy do Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)[4]. Do 25 listopada 2017 pełna nazwa partii brzmiała „Nowoczesna Ryszarda Petru”.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Partia Republikańska

20 września 2017 liderzy Fundacji Republikańskiej (jej prezes Marek Wróbel i dyrektor operacyjny Radosław Żydok) oraz posłanki Anna Siarkowska (dotychczasowa szefowa koła „Republikanów”) i Małgorzata Janowska powołali Partię Republikańską, będącą polityczną reprezentacją Fundacji, w związku z czym rozpadło się koło poselskie, a posłanki przystąpiły do klubu parlamentarnego PiS.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Platforma Obywatelska

latforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowana 5 marca 2002). Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych, konserwatywno-liberalnych bądź socjalliberalnych (w związku z czym partia prezentuje szerokie centrum polityczne i bywa określana jako ugrupowanie aideologiczne, przy czym większa część jej członków wywodzi się ze środowisk prawicowych niż lewicowych).
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Polskie Stronnictwo Ludowe

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – polska partia polityczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL „Odrodzenie” (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL. Skupia w głównej mierze osoby o poglądach agrarnych, centrowych i chadeckich.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Porozumienie

Porozumienie Jarosława Gowina (Porozumienie, Porozumienie Gowina) – polska centroprawicowa partia polityczna o profilu konserwatywno-liberalnym i republikańskim oraz akcentach chrześcijańsko-demokratycznych, powstała 4 listopada 2017 z przekształcenia Polski Razem, po przyłączeniu się do niej nowych środowisk.Posiada przedstawicieli w parlamencie, głównie zasiadających w klubie PiS.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Prawica Rzeczypospolitej

Prawica Rzeczypospolitej (Prawica, Prawica Marka Jurka, PR) – polska chrześcijańsko-konserwatywna partia polityczna, powstała w 2007. Posiadała koło poselskie w Sejmie V kadencji (od 27 kwietnia do 4 listopada 2007). Godłem Prawicy Rzeczypospolitej jest krzyż jagielloński.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska partia polityczna założona na kongresie 29 maja 2001 przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Regionalna. Mniejszość z Większością

Mniejszość Niemiecka – nazwa komitetu wyborczego wyborców mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim tworzonego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Jako komitet mniejszości narodowej jest zwolniony z pięcioprocentowego progu wyborczego. W 2017 działacze mniejszości niemieckiej zdecydowali o powołaniu partii pod nazwą Regionalna. Mniejszość z Większością (Regionalna, RMW). Została ona zarejestrowana 6 lutego 2018.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Ruch Narodowy

Ruch Narodowy (RN) – polskie ugrupowanie polityczne powstałe 11 listopada 2012 (jako porozumienie organizacji narodowych), o charakterze nacjonalistycznym, konserwatywnym, narodowo-katolickim i eurosceptycznym. 10 grudnia 2014 założone jako partia polityczna, która została zarejestrowana 11 lutego 2015. 16 stycznia 2017 wykreślona z ewidencji, 28 lutego 2018 zarejestrowana ponownie.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Ruch Prawdziwa Europa

Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi (Ruch PE, RPE) – polska prawicowa partia polityczna o charakterze narodowo-katolickim, założona w listopadzie 2018 przez Mirosława Piotrowskiego, zarejestrowana 12 lutego 2019.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) – polska partia polityczna, założona 15 kwietnia 1999 (zarejestrowana sądownie 17 maja 1999) przez działaczy większości organizacji wchodzących w skład koalicji SLD.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Solidarna Polska

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Solidarna Polska, SP) – polska partia polityczna założona 24 marca 2012, zarejestrowana postanowieniem z 1 czerwca 2012.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Unia Europejskich Demokratów

Unia Europejskich Demokratów (UED) – polska centrowa partia polityczna, powstała 12 listopada 2016 w wyniku połączenia Partii Demokratycznej – demokraci.pl ze strukturami stowarzyszenia Europejscy Demokraci. Odwołuje się do tradycji Unii Demokratycznej i Unii Wolności, których jest spadkobierczynią. Charakter ugrupowania jest socjalliberalny, występuje także skrzydło umiarkowanie chadeckie. UED silnie akcentuje przywiązanie do wartości Unii Europejskiej.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Unia Polityki Realnej

Unia Polityki Realnej (UPR) – polska konserwatywno-liberalna partia polityczna, założona jako stowarzyszenie Ruch Polityki Realnej 14 listopada 1987 w Józefowie.6 grudnia 1990 ugrupowanie zostało zarejestrowane jako partia pod nazwą „Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej” (nazwę „Unia Polityki Realnej” stowarzyszenie przyjęło jesienią 1988).
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Unia Pracy

Unia Pracy (UP) – polska partia polityczna o charakterze socjaldemokratycznym, powołana do życia 7 czerwca 1992 w wyniku fuzji kilku organizacji lewicowych.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Wolni i Solidarni

Wolni i Solidarni (WiS) – polska partia polityczna założona w 2016, posiadająca koło poselskie w Sejmie RP VIII kadencji (założone przez byłych posłów Kukiz’15, wywodzących się z Solidarności Walczącej). Działacze ugrupowania wywodzą się ze środowisk prawicowych. Formacja odwołuje się do solidaryzmu i konserwatyzmu.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden

Wolność

Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN, Wolność) – polska prawicowa, konserwatywno-liberalna i eurosceptyczna[4] partia polityczna założona w styczniu 2015 przez część działaczy Kongresu Nowej Prawicy skupionych wokół Janusza Korwin-Mikkego, zarejestrowana sądownie 23 czerwca 2015. 8 października 2016 przyjęła nazwę „Wolność”, jednak po nieudanych próbach jej zarejestrowania powróciła w grudniu 2018 do nazwy „KORWiN”.
Tematy
0
Posty
0
Tematy
0
Posty
0
Żaden
There are no threads in this forum.
Do góry